خدمات موسسه

 • کمک به ایتام و محرومین
 • کمک به خانواده های بی سرپرست
 • کمک به نو عروسان نیازمند در تهیه جهیزیه و غیره
 • تامین سبد خواربار ماهانه
 • تامین کمک هزینه درمان برای بیماران محروم
 • تعمیر و ترمیم منازل افراد محروم
 • خرید کامپیوتر و چرخ خیاطی صنعتی برای مددجویان محروم
 • کمک برای خرید سالانه لوازم التحریر جهت دانش آموزان و دانشجویان روستای محروم
 • اهداء قرآن و کتب و ادعیه دینی به مساجد و حسینیه ها
 • آموزش قرآن و خیاطی و گلدوزی برای محرومین و ایتام
 • زیارت و قرائت قرآن به صورت نیابتی، حج
 • ساخت مسجد و نمازخانه در روستاهای محروم
 • ساخت غسلخانه در روستاهای محروم
 • حفر چاه در مناطق محروم
 • ساخت توالت های عمومی جهت زوار

ابزار کسب درآمد مستمر هدیه شده به مددجو + محصولات تولیدی توسط مددجو