موسسه خیریه مادر قمر بنی هاشم مشهد

سیدتین رقیه و ام البنین علیهماالسلام سابق

خیریه مادر قمر بنی هاشم (ع) بطور غیر رسمی فعالیت خود را با تحت پوشش قراردادن 4 خانواده در سال 1376 آغاز به کار کرد. با تهیه زمین برای هتل آپارتمان احسان و ساخته شدن هتل پس از 3 سال فعالیتهای خیریه اوج گرفت تا جاییکه در سال 1392 پس از اتمام تعهدات مالی هتل خیریه رسما بعنوان یک سازمان مردمی نهاد به شماره 4037 در مشهد مقدس ثبت گردید. معرفی موسسه