موسسه خیریه مادر قمر بنی هاشم مشهد

سیدتین رقیه و ام البنین علیهماالسلام سابق

در سال 1376 فعالیت خود را با تحت پوشش قراردادن جمعی از خانواده های ایتام آغاز به کار نمود و با جذب خیرین تعداد زیادی مسجد، حسینیه، مدرسه، درمانگاه و مغتسل تا به امروز بنا نموده است. هیات امناء موسسه و جمعی از خیرین در سال 1382 هتل آپارتمان احسان را در مشهد بنا نمودند که درآمد آن وقف ایتام و فقراء گردد که تا کنون حدود 4600 یتیم و یتیمه تحت پوشش موسسه قرار گرفته است. ادامه متن